Start bouw Hof van Wognum

Met groot plezier kunnen wij meedelen dat voor de bouw van het Hof van Wognum onlangs overeenstemming is bereikt met Aannemingsbedrijf Kuin BV uit Bovenkarspel. Het bedrijf heeft aangegeven direct na de bouwvakantie te willen starten met de bouw. Naar verwachting worden de woningen in de zomer van 2017 opgeleverd. 

Aanpassingen 
De oplevering is helaas later dan verwacht doordat er nog enkele aanpassingen in de woningplattegronden en gevels zijn geweest die de goedkeuring van de gemeente moesten krijgen. Zo hebben de bovenwoningen een iets grotere kap gekregen en is de indeling van het binnenhof iets gewijzigd. Door slimme keuzes van het aannemingsbedrijf zal de kale huur van de appartementen aanzienlijk lager (maximaal €720/maand!) kunnen worden dan eerder werd verwacht. De extra tijd heeft derhalve een aantal extra voordelen opgeleverd. 

WoonGraag heeft zich na het faillissement van de aanvankelijke belegger steeds ingespannen om een aannemer te vinden die garant staat voor de gewenste bouw- en woonkwaliteit en is daarom erg gelukkig met de keuze voor Aannemingsbedrijf Kuin. Het bouwbedrijf staat achter de doelstellingen van WoonGraag zoals het realiseren van kwaliteit van wonen en leven in een fijne en passende woning, dichtbij voorzieningen zoals winkels, zorg en openbaar vervoer. Firma Kuin was er daarom op gebrand om het project te mogen realiseren. 

Op dit moment wordt de bouw voorbereid.

Inkomenstoets 
Voor de appartementen zal wel een inkomenstoets gelden om de woningen passend te kunnen toewijzen. Voor de eisen hiervoor en meer informatie over 'passend toewijzen' van huurwoningen verwijzen wij u naar de website 'Woningwet 2015' van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

WoonGraag en Breddels Architecten zien samen met de toekomstige bewoners uit naar een mooi gezamenlijk vervolg van dit fantastische project!