Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door WoonGraag met zorg en aandacht samengesteld. Ondanks alle inspanningen kan WoonGraag niet garanderen dat de informatie op deze website te allen tijde volledig en correct is. Dit geldt ook voor alle links die direct of indirect aan deze website zijn gekoppeld. WoonGraag is niet verantwoordelijk voor de inhoud van elke internetpagina die kan worden bezocht via een dergelijke link. WoonGraag behoudt zich te allen tijde het recht voor veranderingen door te voeren of aanvullingen te doen op de informatie zonder mededeling vooraf. Door het gebruik van deze site bestaat nooit een contractuele verbintenis of komt deze tot stand met WoonGraag voor het doel van het opvragen van informatie, advies of diensten van deze strekking. WoonGraag neemt afstand van alle wettelijke aansprakelijkheid die voortkomt uit het gebruik van de content en geeft geen garantie betreffende de accuratesse van de informatie die het bevat, of dat toegang tot de website te allen tijde ononderbroken zal zijn. WoonGraag houdt zich niet verantwoordelijk voor bijzondere, incidentele of zwaarwegende schade, inclusief ontbreken van toegankelijkheid en verlies van data, als gevolg van het gebruik van informatie die beschikbaar is op deze website. Voor vragen kunt u contact opnemen met ons.